Kaupunkimme-festivaalin tavoitteena on vahvistaa kaupungissa käytävää dialogia ja vuorovaikutusta, etsiä ratkaisuja päivän polttaviin haasteisiin ja esitellä uusia näkökulmia yhdessä asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen ja kuntaorganisaation kanssa. Festivaalin taustalla on Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke (ESR).

Kaupunkimme-festivaali tuo oululaiseen kaupunkikehittämiseen uutta suuntaa ja tarjoaa kaupunkilaisille yhteisen tekemisen mahdollisuuksia.

Kaupunkimme-festivaali on osa Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeen KAAOS-toimintaa, jonka tavoitteina on muun muassa sosiaalisen osallisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja keskustelevaa demokratiaa tukevien yhteiskehittämisen menetelmien kehittäminen.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle