Kaupunkimme-teeman tavoitteena on vahvistaa kaupungissa käytävää dialogia ja vuorovaikutusta, etsiä ratkaisuja päivän polttaviin haasteisiin ja kokeilla uusia ideoita yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kaupunkilaista lähelle tuleva Kaupunkitila on näiden tavoitteiden keskiössä. Neljä kuukautta kestävän tilakokeilun taustalla on Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke (ESR).

​Kaupunkitila tuo oululaiseen kaupunkikehittämisen uutta suuntaa ja tarjoaa kaupunkilaisille yhteisen tekemisen tilan.

Tilan avaaminen perustuu eurooppalaisella osallisuuden kehittämisen tasolla huomattuun tarpeeseen parantaa asukkaiden osallisuutta sekä eri toimijoiden ja toimialueiden välistä dialogia. Se luo asukkaille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä ja päätöksentekoon.

 

Kaupunkitila on helposti saavutettava, keskeisellä paikalla sijaitseva tila, joka mahdollistaa ihmisten välisen yhteisen tekemisen avoimesti ja läpinäkyvästi - akvaariossa. Keskustelevan demokratian ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi vaikuttamisen keinot ja mahdollisuudet tulee löytyä helposti.

Kaupunkitila on osa Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hankkeen KAAOS-toimintaa, jonka tavoitteina on muun muassa sosiaalisen osallisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja keskustelevaa demokratiaa tukevien yhteiskehittämisen menetelmien kehittäminen.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle